Asistovaná reprodukce u single osob a homosexuálních párů. Assisted reproduction techniques (ART) by single persons and homosexual couples

Hana Konečná

Abstrakt


Abstrakt: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR v posledních měsících opakovaně informuje veřejnost o svém záměru zpřístupnit asistovanou reprodukci (ART) osobám bez partnera. Zdůvodňuje to lidskými právy a demografickou situací. Článek je analýzou vyslovených důvodů a možných konsekvencí. Text volně navazuje na moje dvě předchozí analýzy v minulých číslech ČZPB 2016, první řešící záměr rozšířit platbu ART zdravotními pojišťovnami a legislativně ukotvit náhradní mateřství, druhá zaměřená na věkové limity pro samoplátce.

Abstract:  In recent months, Czech Ministry of Labour and Social Affairs repeatedly informs the public of its intention to make assisted reproduction techniques (ART) to single persons, reasoning that human rights and demographic situation. The article is an analysis of reasons expressed by the Ministry and possible consequences of the steps. Text loosely builds on my two previous analyzes published in ČZPB 2016, the first dealing with the intention to extend the health insurence payment of ART and to anchore legislatively surrogacy in CR. The other analysis is focused on age limits for ART at private patients.


Klíčová slova


asistovaná reprodukce, přístup, etika, člověk bez partnera, homosexuální pár

Full Text:

PDF

Reference


ADAM ČESKÁ REPUBLIKA, z. s. Analýza regulace věkových limitů přístupu k asistované reprodukci a regulace tzv. náhradního mateřství. 2015. Dostupné z: .

ADAM ČESKÁ REPUBLIKA, z. s. Stanovisko k anonymitě v dárcovství gamet. 2012. Dostupné z: .

CONNOLLY, M. P. – HOORENS, S. – CHAMBERS, G. M. The costs and consequences of assisted reproductive technology: an economic perspective. Human Reproduction Update. 2010, 16, s. 603–613.

ČSÚ. Vývoj obyvatelstva ČR za 2014. Porodnost. 2015. Dostupné z: .

ČSÚ. Životní podmínky v ČR 2014. 2015. Dostupné z: .

Birth defects in IVF children. ESHRE position paper. 2009. Dostupné z: .

ESHRE Task Force on Ethics and Law 14. Equity of access to assisted reproductive technology. Human Reproduction. 2008, 23, 4, s. 772–774.

FARR, R. H. – FORSSELL, S. L. – PATTERSON, C. J. Parenting and Child Development in Adoptive Families: Does Parental Sexual Orientation Matter? Applied Developlmental Science. 2010, 14, 3, s. 164–178. UCLA. The Williams Institute. Dostupné z: .

FREEMAN, T. – JADVA, V. – TRANFIELD, E. – GOLOMBOK, S. Online sperm donation: a survey of the demographic characteristics, motivations, preferences and experiences of sperm donors on a connection website. Human Reproduction. 2016, 31, 9, s. 1–8. Dostupné z:

GREENFELD, D. A. Reproduction in same sex couples: quality of parenting and child development. Current Opinion in Obstetrics and Gynecology. 2005, 17, Jun 3, s. 309–312.

KONEČNÁ, H. Asistovaná reprodukce a věk. Část I.: Věkové limity a počty cyklů pro léčbu placenou ze zdravotního pojištění. Journal of Medical Law and Bioethics. 2016, Vol. 6, No. 1, s. 14–33.

KONEČNÁ, H. Asistovaná reprodukce a věk část II.: Věkové limity pro přístup samoplátců. Journal of Medical Law and Bioethics. 2016, 6, 2, s. 36–54.

KUBÍČEK, V. Dárcovství spermií z pohledu infertilního otce a fertilní matky, adlatum refero. In: Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu. Český Krumlov, 27.–28. 5. 2016.

KURDEK, L. A. What do we know about gay and lesbian couples? Current Directions on Psychological Science. 2005, 14, 5. Dostupné z: .

LAWRENCE, A. – KURDEK, L. A. Are Gay and Lesbian cohabiting couples really different from heterosexual married couples? Journal of Marriage and Family. 2004, Vol. 66, Issue 4, November, s. 880–900. Dostupné z: .

LERIDON, H. Can assisted reproduction technology compensate for the natural decline in fertility with age? A model assessment. Human Reproduction. 2004, 19, s. 1548–1553.

NADACE SIRIUS. Výzkum „Predikce ohrožení rodiny“. 2016. Základní výsledky dostupné z: .

NĚMEČKOVÁ, M. – KURKIN, R. – ŠTYGLEROVÁ, T. Rodinné chování v České republice: první děti později a mimo manželství. Eurostat. 2015. Dostupné z: .

Revoluce v umělém oplodnění, stát by ho mohl umožnit ženám bez souhlasu mužů. NOVINKY.CZ [online]. 7. 7. 2016. Dostupné z: .

PENNINGS, G. The right to choose your donor: a step towards commercialization or a step towards empowering the patient? Human Reproduction. 2000, 15, 3, s. 508–514.

PENNINGS, G. Should donors have the right to decide who receives their gametes? Human Reproduction. 1995, 10, 10, s. 2736–2740.

ROSENFELD, M. J. Couple Longevity in the Era of Same-Sex Marriage in the United States. Journal of Marriage and Family. 2014, Vol. 76, Issue 5, s. 905–918.

RYCHTAŘÍKOVÁ, J. Změny generační plodnosti v České republice se zaměřením na vzdělání žen. Demografie. 2004, roč. 46, č. 2, s. 77–90.

SMAJDOR, A. – CUTAS, D. Artificial Gametes. Nuffield Council on Bioetics. Background paper. 2015, December. Dostupné z: .

SOBOTKA, T. – ZEMAN, K. – POTANČOKOVÁ, M. – EDER, J. – BRZOZOWSKA, Z. – BEAUJOUAN, É. – MATYSIAK, A. Fertility Datasheet 2015. Vienna Institute of Demography / Wittgenstein Centre for Demography and Global Human Capital (IIASA, VID/ÖAW, WU).

SYDSJÖ, G. Recruitment of donors in Swedish identity-release programs – psychological and social aspects. IICO workshop „Offspring and Access to Donor Records“. Helsinki, 2. 7. 2016.


Citace

  • Aktuálně neexistují žádné citace.