Vybrané aspekty novely zákona č. 95/2004 Sb. v postgraduálnom vzdelávaní lekárov. The Selected Aspects the Amendment to Act no. 95/2004 Coll. in Postgraduate Education of Physician

Miroslava Sumková

Abstrakt


Abstract: The contribution is focused on the partial analysis of the amendment to Act no. 95/2004 Coll., In postgraduate education of physicians, the contribution contains comments of the author on selected updated facts and assessment of the introduction of the amendment into practice within the Czech Republic.

Abstrakt: Príspevok je z obsahového hľadiska zameraný na čiastočnú analýzu novely zákona č. 95/2004 Sb. v postgraduálnom vzdelávaní lekárov, príspevok obsahuje komentáre autora k vybraným novelizovaným skutočnostiam a zhodnotenie zavedenia novely do praxe v rámci Českej republiky.


Klíčová slova


postgraduální vzdělávání lékařů

Full Text:

PDF

Citace

  • Aktuálně neexistují žádné citace.