Rozhodnutí soudu jako zdroj oprávnění zásahu do integrity. Judicial Decision as a Source of Right to Interfere with Integrity

Tomáš Holčapek

Abstrakt


Abstract: The article is focused on the issue of interference with personal integrity of a natural person and the role of judicial consent as legal justification authorising in certain circumstances to carry out an intervention interfering with integrity. It analyses the concept of integrity and the associated ambiguities and discrepancies; it discusses whether termination of continuing influence over body or mind of a person may be considered interference with integrity. Subsequently, prerequisites for judicial decision in this respect are examined, together with relevant criteria to be followed by courts.

 

Abstrakt: Článek se zabývá problematikou zásahů do integrity člověka a soudním přivolením coby právním důvodem opravňujícím v určitých situacích zákrok narušující integritu vykonat. Analyzuje pojetí integrity a nejasnosti či rozpory, které může přinášet, a zvažuje, zda lze za zásah do ní považovat i ukončení probíhajícího působení na tělo či mysl dotčené osoby. Posléze se zabývá předpoklady pro související soudní rozhodování a kritérii, jimiž se má řídit.


Klíčová slova


integrita, zásah do integrity, soudní rozhodnutí

Full Text:

PDF

Citace

  • Aktuálně neexistují žádné citace.