Nechtěné zdravé dítě – neoprávněný zásah do osobnostních práv?

Helena Peterková

Abstrakt


Abstrakt: S žalobami wrongful birth jsou spojeny nesmírně zajímavé otázky nejen z oblasti medicínského práva, ale i bioetiky. V České republice neexistuje v tomto okamžiku jakákoliv ustálená judikatura, nicméně tento typ žalob se před soudy pomalu začíná objevovat. Článek si klade za cíl na reálném případě poukázat na praktické problémy, které se také v průběhu soudního řízení souvislosti s wrongful birth žalobami mohou vyskytnout.

Abstract: As the wrongful birth actions are regarded, they consist of highly interesting aspects not only from the area of medical law, but also of bioethics. In the Czech Republic, there is at this moment neither a large amount of wrongful birth decisions available nor is the judicial decision making consistent, nevertheless, more of wrongful birth cases are to be expected in front of the Czech courts. With this paper, some of the practical difficulties - which might be connected with the wrongful birth cases – are described and shown on a real case.


Klíčová slova


wrongful birth, autonomie, znalecký posudek

Full Text:

PDF

Citace

  • Aktuálně neexistují žádné citace.