Úvod do problematiky "wrongful birth" a "wrongful life" žalob

Tomáš Doležal

Abstrakt


Abstrakt: Problematika "wrongful birth" a "wrongful life" žalob je tématikou, která vzbuzuje rozporuplné reakce. V případě obou typů žalob jsou totiž dotčeny základní hodnoty člověka a společnosti. Současně se často jedná o situace, kdy zájmy jednotlivce a společnosti jsou v příkrém rozporu. Článek pak shrnuje základní problémy spojené s jednotlivými typy žalob a přináší přehled akceptovatelnosti těchto žalobních nároků ve vybraných státech.

Abstract: Wrongful Birth and Wrongful life actions are relatively controversial species of cases arising within the law of negligence, involving clinical mishaps in the realm of family planning. Both of these class of actions are known as the ‘reproductive torts’. Discussion about these two specific actions raises serious legal, moral and philosophical questions. This article tries to summarize the basic problems connected with these class of actions.


Klíčová slova


zdravotnické právo

Full Text:

PDF

Citace

  • Aktuálně neexistují žádné citace.