Kmenové buňky – etické a právní aspekty výzkumu - Recenze publikace

Ondřej Lehký

Abstrakt


Abstrakt

Publikace Kmenové buňky – etické a právní aspekty výzkumu je společným dílem Davida Černého a Adama a Tomáše Doležalových. Publikace představuje zatím první významnější pojednání na dané téma v českém prostředí. Text je rozdělen do tří částí. První část přináší základní informace o kmenových buňkách. Druhá část pojednává o etických aspektech výzkumu na těchto buňkách. Tento výzkum vyvolává vážné etické kontroverze. Jedná se o tu část výzkumu, jež se věnuje embryonálním kmenovým buňkám. Tyto buňky jsou totiž získávány z lidských embryií, a to za cenu jejich zničení. Základní morální dilema pak vyvstává v souvislosti s otázkou po ontologickém, morálním statutu těchto embryií. Jedná se v případě lidského embrya o plnohodnotnou lidskou osobu, potencionálního lidského jedince či pouhý shluk buněk? Odpověď na tuto otázku má nepochybně zásadní význam. Specififické místo v rámci druhé části zaujímá filozoficky zaměřená kapitola, v níž se autoři snaží vyvrátit teorie, jež zpochybňují individuální a personální povahu lidského embrya. Třetí část je věnována právním aspektům výzkumu na embryonálních kmenových buňkách. Autoři zde podrobně informují o řešení této problematiky v různých mezinárodních právních dokumentech i v legislativách jednotlivých státu. Značná pozornost je zde věnována právnímu režimu získávání a používání embryonálních kmenových buněk v České republice. 

 

Abstract

  The aim of this review is to summarize main aspects of the book  Stem cells  - ethical and legal aspects of the research processed by Institute of State and Law of Czech Academy of Sciences in 2013 in Prague. As the title suggests the book itself is focused on most  problematic issues related to the medical research on stem cells, especially on human embryonic stem cells, its main features and possibilities of solution. Paper itself describes the main interesting parts of the book.

 


Full Text:

PDF

Citace

  • Aktuálně neexistují žádné citace.