Homosexuálové a právo na rodinný život

Eva Burkertová, Helena Krejčíková, Lucie Váňová

Abstrakt


Abstrakt: Autorky v textu přinášejí kritickou analýzu české právní úpravy práva homosexuálů na rodinný život (včetně práva na osvojení dítěte, svěření dítěte do péče, asistovanou reprodukci) a zamýšlejí se nad otázkou, zda je, či není vůči homosexuálům diskriminační.  


Abstract: 
The authors critically analyse the Czech legal regulation regarding the rights of homosexual to family life (incl. right to adopt, child custody, assisted reproduction) in order to conclude whether it is, or it is not discriminatory.


Klíčová slova


homosexuálové, právo na rodinný život, diskriminace

Full Text:

PDF

Reference


BRIGHAN, B. K. – CADIER, B. – CHEVREUL, K. The diversity of regulation and public financing of IVF in Europe and its impact on utilization. Human Reproduction. 2012, vol. 0, No. 9

MARKS, L. Same-sex parenting and children’s outcomes: A closer examination of the American psychological association’s brief on lesbian and gay parenting. Social Science Research. 2012, vol. 41, issue 4

WARDLE, L. D. The potential impact of homosexual parenting on children. University of Illinois Law Review. 1997


Citace

  • Aktuálně neexistují žádné citace.