Časopis zdravotnického práva a bioetiky

Časopis zdravotnického práva a bioetiky (ISSN 1804-8137 ) je recenzovaný vědecký časopis zaměřený především na zdravotnické právo a bioetiku. Časopis poskytuje otevřený přístup k veškerému obsahu - všechny publikované články jsou zdarma k dispozici ve formátu PDF.  Časopis je zařazen do RIV Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR

Journal of Medical Law and Bioethics (ISSN 1804-8137 )is a peer-reviewed scientific journal on medical law and bioethics. The journal provides open access to its content - all published articles are accessible in PDF format free of charge. 

Oznámení

 
Nebyla vydána žádná oznámení.
 
Více oznámení...

Vol 12, No 1 (2022): Časopis zdravotnického práva a bioetiky

Obsah

Články

Martin Štefko
PDF
1-11
Jaroslav Jirsa, Věra Franková
PDF
12-31
Ivo Smrž
PDF
32-62
Michal Randa
PDF
63-80