Procházet index názvů


 
Číslo Název
 
Vol 10, No 2 (2020): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Klinické hodnocení léčiv jako případ objektivní odpovědnosti? Abstrakt   PDF
Martin Šolc
 
Vol 4, No 1 (2014): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Kmenové buňky – etické a právní aspekty výzkumu - Recenze publikace Abstrakt   PDF
Ondřej Lehký
 
Vol 1, No 2 (2011): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Kompenzační schémata v případě dpovědnosti zdravotnických pracovníků za chybně provedený lékařský zákrok - Lze nalézt inspirativní právní transplantát? Abstrakt   PDF
Tomáš Doležal
 
Vol 6, No 3 (2016): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Koncept osobní autonomie v bioetickém kontextu, identita nenarozeného života v reprodukční medicíně. Hermeneticko-fenomenologický přístup v bioetice. - The concepts of personal autonomy in the bioethical context, the identity of unborn life Abstrakt   PDF
Karolína Šípová
 
Vol 3, No 1 (2013): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Konstrukce identity v právním diskursu. Dvojí pojetí bytí Abstrakt   PDF
Adam Doležal
 
Vol 5, No 3 (2015): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Legislatívne zakotvenie hospicovej a paliatívnej starostlivosti v ČR a SR a niekoľko poznámok k úprave v Nemecku a Rakúsku - Legislative Framework of Hospice and Palliative Care in the Czech and Slovak Republic Abstrakt   PDF
Veronika Oškerová
 
Vol 1, No 3 (2011): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Lidské embryo v perspektivě bioetiky Abstrakt   PDF
David Černý
 
Vol 2, No 1 (2012): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Lidské embryo v perspektivě bioetiky Abstrakt   PDF
David Černý
 
Vol 4, No 3 (2014): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Medical law and ethics - Recenze publikace Abstrakt   PDF
Pavel Doubek
 
Vol 5, No 1 (2015): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Metodické pozadí problému infanticidy Abstrakt   PDF
Roman Cardal
 
Vol 1, No 3 (2011): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Mezinárodní spolupráce, problematika odběru od zemřelých cizinců v České republice a nová směrnice o jakostních a bezpečnostních normách pro lidské orgány určené k transplantaci Abstrakt   PDF
Alena Jedličková
 
Vol 11, No 2 (2021): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Mezinárodní surrogace a její dopady (nejen) v době pandemie. International surrogacy and its impacts (not only) in the time of a pandemic Abstrakt   PDF
Jakub Valc, Hana Konečná
 
Vol 10, No 1 (2020): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Možné příčiny domácích porodů v Česku. Possible reasons behind home birth in Czechia Abstrakt   PDF
David Karaba
 
Vol 11, No 2 (2021): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Můžeme si dovolit odkládat plánovanou péči navždy? Can we afford to postpone planned care forever? Abstrakt   PDF
Adam Pilmajer, Vladislava Křivová, Jiří Nezdařil, Adam Škarka
 
Vol 7, No 3 (2017): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Mýtus ontologického personalismu. The myth of ontological personalism Abstrakt   PDF
Marek Suchánek
 
Vol 8, No 2 (2018): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Náhradní mateřství v České republice: způsoby hledání náhradní matky. Surrogate motherhood in the Czech Republic: ways to seek a surrogate mother. Abstrakt   PDF
Karolína Nováková, Hana Konečná, Markéta Sudová
 
Vol 5, No 2 (2015): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Náhradní mateřství v právní praxi Abstrakt   PDF
Dagmar Císařová, Olga Sovová
 
Vol 12, No 1 (2022): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Náhradní mateřství – vybrané etické a právní otázky. Surrogate Motherhood – Selected Ethical and Legal Aspects Abstrakt   PDF
Jaroslav Jirsa, Věra Franková
 
Vol 8, No 3 (2018): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Náklady řízení a jejich náhrada v civilních sporech o náhrady při ublížení na zdraví. Costs of proceedings and their reimbursement in bodily harm compensation disputes Abstrakt   PDF
Ivo Smrž
 
Vol 2, No 3 (2012): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Nechtěné zdravé dítě – neoprávněný zásah do osobnostních práv? Abstrakt   PDF
Helena Peterková
 
Vol 6, No 1 (2016): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Několik poznámek k problematice převoditelnosti práva na náhradu nemajetkové újmy vzniklé v důsledku zásahu do přirozených práv člověka a jeho přechodu na dědice - Some remarks on the problem of the transmissibility of the claims for non-pecuniary losses Abstrakt   PDF
Tomáš Doležal
 
Vol 8, No 2 (2018): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Německo se blíží k právnímu uznání třetí kategorie pohlaví. Germany is close to the legal recognition of third gender category Abstrakt   PDF
Andrea Baršová
 
Vol 4, No 2 (2014): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Obrácení důkazního břemene při odpovědnosti za újmu způsobenou chybou při ošetření a při poučení v německém občanském zákoníku Abstrakt   PDF
Bernd Rüdiger Kern
 
Vol 2, No 1 (2012): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Očekávání osobního přínosu subjektu z účasti v klinickém hodnocení Abstrakt   PDF
Olga Norková
 
Vol 11, No 1 (2021): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Ochrana embrya a plodu v trestním a občanském právu. Protection of Embryo and Foetus in Criminal and Private Law Abstrakt   PDF
Jakub Valc
 
51 - 75 z 166 položek << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>