Procházet index názvů


 
Číslo Název
 
Vol 2, No 1 (2012): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Očekávání osobního přínosu subjektu z účasti v klinickém hodnocení Abstrakt   PDF
Olga Norková
 
Vol 11, No 1 (2021): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Ochrana embrya a plodu v trestním a občanském právu. Protection of Embryo and Foetus in Criminal and Private Law Abstrakt   PDF
Jakub Valc
 
Vol 1, No 1 (2011): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Ochrana práv duševne chorých osôb pri nútenom poskytovaní zdravotnej starostlivosti Abstrakt   PDF
Ivan Humenik
 
Vol 7, No 1 (2017): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Ochrana soukromí při poskytování zdravotní péče z pohledu práva veřejného. Privacy protection in health care sector from the perspective of public law Abstrakt   PDF
Olga Sovová
 
Vol 5, No 1 (2015): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Od eutanazie k infanticidě Abstrakt   PDF
Tomáš Hříbek
 
Vol 7, No 2 (2017): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Odškodňování imateriálních újem sekundárních obětí.Compensation for non-economic damage of secondary victims Abstrakt   PDF
Tomáš Doležal
 
Vol 4, No 2 (2014): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Ohlédnutí za Letní školou etiky Detaily   PDF
David Černý
 
Vol 9, No 2 (2019): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Ötzi, Irský obr a další ve světle práva: právní povaha a standard důstojného zacházení se zemřelým lidským tělem. Ötzi, Irish giant and others in the light of law: the legal status and standard of dignified dealing with the deceased human body. Abstrakt   PDF
Martin Šolc
 
Vol 11, No 2 (2021): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Pandemie covid-19 a ochrana veřejného zdraví v Dánsku. Covid-19 pandemic and protection of public health in Denmark Abstrakt   PDF
Helena Van Beersel Krejčíková
 
Vol 6, No 2 (2016): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Péče o zdraví nezletilého dítěte - Providing Health Care to Minors Abstrakt   PDF
Zdeňka Králíčková
 
Vol 9, No 1 (2019): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Pojetí autonomie v moderní bioetice a jeho dopady na teorii informovaného souhlasu. The concept of autonomy in modern bioethics and its impacts on the theory of informed consent Abstrakt   PDF
Adam Doležal
 
Vol 6, No 1 (2016): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Pojetí vězeňského zdravotnictví v České republice - Conception of health care in Czech prisons Abstrakt   PDF
Milan Svoboda
 
Vol 1, No 1 (2011): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Poskytování informací po smrti pacienta Abstrakt   PDF
Radek Policar
 
Vol 3, No 2 (2013): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Poskytování zdravotních služeb po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku Abstrakt   PDF
Tomáš Doležal
 
Vol 10, No 1 (2020): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Poskytovatelé zdravotních služeb a agresivita jejich pacientů. Healthcare providers and their patients aggression Abstrakt   PDF
Kateřina Štěpánková
 
Vol 6, No 2 (2016): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Postupy přírodních léčitelů ve světle práva - Procedures of the Natural Healers in the Light of Law Abstrakt   PDF
Ivo Telec
 
Vol 1, No 3 (2011): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Povinnost mlčenlivosti zdravotnických pracovníků vs. orgány činné v trestním řízení Abstrakt   PDF
Radek Policar
 
Vol 6, No 1 (2016): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Pozvánka na workshop Náhrada nemajetkové újmy při usmrcení Detaily   PDF
Tomáš Doležal
 
Vol 7, No 1 (2017): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Pozvánka na akce pořádané Kabinetem zdravotnického práva a bioetiky Abstrakt   PDF
Tomáš Doležal
 
Vol 2, No 2 (2012): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Pozvánka na kolokvia k zákonu o zdravotních službách Detaily   PDF
Tomas Dolezal
 
Vol 7, No 2 (2017): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Pozvánka na konferenci Abstrakt   PDF
Tomáš Doležal
 
Vol 3, No 1 (2013): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Pozvánka na konferenci Etické a právní aspekty výzkumu kmenových buněk Detaily   PDF
Tomáš Doležal
 
Vol 6, No 2 (2016): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Pozvánka na konferenci a program Abstrakt   PDF
Tomáš Doležal
 
Vol 5, No 1 (2015): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Pozvánka na konferenci Eutanazie Detaily   Bez názvu
Tomas Dolezal
 
Vol 6, No 1 (2016): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Pozvánka na konferenci Healthcare in europe – a safe haven? Detaily   PDF
Tomáš Doležal
 
76 - 100 z 170 položek << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>