Procházet index názvů


 
Číslo Název
 
Vol 3, No 1 (2013): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Pozvánka na workshop Detaily   PDF
Tomáš Doležal
 
Vol 4, No 2 (2014): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Pozvánka na workshop medicínského práva Detaily   PDF
Tomáš Doležal
 
Vol 2, No 1 (2012): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Pracovnělékařské služby v České republice: Kontrola kvality nebo jen liberalizace služeb? Abstrakt   PDF
Milan Tuček
 
Vol 5, No 2 (2015): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Právně doktrinální rozpory paragrafu šest zákona o specifických zdravotních službách č. 373/2011 Sb. Abstrakt   PDF
Karin Brzobohatá, Vojtěch Pospíšil
 
Vol 6, No 3 (2016): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Právní aspekty léčitelství v mezinárodní a evropské perspektivě - Legal Aspects of Natural Healing in International and European Perspective Abstrakt   PDF
Filip Křepelka
 
Vol 11, No 2 (2021): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Právní aspekty očkování proti covidu-19. Legal aspects of vaccination against covid-19 Abstrakt   PDF
Tomáš Svoboda
 
Vol 10, No 2 (2020): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Právní aspekty rozhodování o zdravotní péči v závěru života člověka. Legal aspects of end-of-life decisions Abstrakt   PDF
Tomáš Doležal, Adam Doležal
 
Vol 4, No 3 (2014): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Právní otázky související s problematikou translidí pod zorným úhlem rozhodnutí Velkého senátu ESLP ve věci Hämäläinen vs Finsko Abstrakt   PDF
Adam Doležal
 
Vol 9, No 1 (2019): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Právní povaha informovaného souhlasu a následky neúplného poučení z hlediska civilního práva. The legal nature of informed consent and the consequences of improper disclosure in terms of civil law. Abstrakt   PDF
Tomáš Doležal
 
Vol 2, No 1 (2012): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Právo a morálka: spojenci či lhostejní souputníci? Abstrakt   PDF
Tomas Dolezal
 
Vol 2, No 2 (2012): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Právo na heterologní IVF jako součást ochrany práva na respektování rodinného a soukromého života podle čl. 8 Evropské úmluvy o lidských právech? Abstrakt   PDF
Tomáš Doležal
 
Vol 10, No 2 (2020): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Právo pandemie covidu-19: náčrt celkového obrazu. Law of the Covid-19 Pandemic: A Sketch of the Whole Picture Abstrakt   PDF
Filip Křepelka
 
Vol 1, No 2 (2011): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Přehled celosvětových témat v oblasti klinického hodnocení Abstrakt   PDF
Marie Fialíková
 
Vol 9, No 1 (2019): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Princip dvojího účinku a trolleyologie. The principle of double effect and trolleyology. Abstrakt   PDF
David Černý
 
Vol 2, No 1 (2012): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Principy lékařské etiky Abstrakt   PDF
Pavlína Zímová, Jana Zímová
 
Vol 2, No 3 (2012): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Principy lékařské etiky Abstrakt   PDF
Pavlína Zímová, Jana Zímová
 
Vol 5, No 3 (2015): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Přípustnost vyloučení sexuálně aktivních gayů z darování krve v Evropské unii a v České republice jako jejím členském státu - Permissibility of exclusion of blood donation by sexually active gays in the European Union and in the Czech Republic Abstrakt   PDF
Filip Křepelka
 
Vol 1, No 1 (2011): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Problematické aspekty vztahu lékaře a pacienta zejména s ohledem na institut tzv. informovaného souhlasu Abstrakt   PDF
Tomas Dolezal
 
Vol 3, No 3 (2013): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Problematika příčinné souvislosti při wrongful birth a wrongful life žalobách Abstrakt   PDF
Tomáš Doležal
 
Vol 7, No 1 (2017): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Problematika využití teorie ztráty šancí.The Loss of a Chance Doctrine Abstrakt   PDF
Tomáš Doležal, Adam Doležal
 
Vol 1, No 1 (2011): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Prokazování příčinné souvislosti ve sporech o náhradu škody na zdraví způsobenou postupem lékaře non lege artis Abstrakt   PDF
Lucie Hamanova
 
Vol 7, No 2 (2017): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Psychoterapie a právo. Psychotherapy and Law Abstrakt   PDF
Ivo Telec
 
Vol 8, No 2 (2018): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Racionálnosť eutanázie. Rationality of Euthanasia Abstrakt   PDF
Adam Greif
 
Vol 1, No 3 (2011): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Recenze publikace Lidské embryo ve světle bioetiky Abstrakt   PDF
Ondřej Lehký
 
Vol 9, No 2 (2019): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Recenze publikace - Vácha M. Eutanázie: definice, historie, legislativa, etika Abstrakt   PDF
David Černý
 
101 - 125 z 166 položek << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>