Asistovaná reprodukce a věk Část II.: Věkové limity pro přístup samoplátců - Assisted Reproduction and Age Part II. Age limits by self-payers

Hana Konečná

Abstrakt


Abstrakt: Druhá část do dvou článků rozdělené analýzy věkových limitů v asistované reprodukci (ART). V této části se zaměřuji na hledání věkových limitů pro přístup k ART u samoplátců, zvažuji přitom zájmy čtyř z pěti zúčastněných členů systému: žadatele/lů o léčbu, dárce gamet, budoucího dítěte a společnosti, a rizika s tím spojená. Pro potvrzení současné zákonné věkové hranice pro ženu (den před 50. narozeninami) ani pro její zvýšení či odstranění nenacházím dostatečné důvody.  Naopak se domnívám, že by měla být určena věková hranice i pro muže.

 

Abstract:. The second part of analysis of age limits in assisted reproductive technology (ART), divided into two articles. In this section, I focus on defining age limits for access to ART for self-payers, I am considering the interests of four of the five participating members of the systém: ART applicant/s, gametedonor/s, child to-be-born, society, and the associated risks. I did not find sufficient grounds to confirm the current legal age limit for women (the day before the 50th birthday), nor for the increase or the elimination of the limit. On the contrary, I believe that should be addressed age limit for men.


Klíčová slova


asistovaná reprodukce, věkové limity, dárcovství gamet

Full Text:

PDF

Citace

  • Aktuálně neexistují žádné citace.