Doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M.  (šéfredaktor), Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.

JUDr. Ivo Smrž, Ph.D., Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.