DŘÍVE VYSLOVENÁ PŘÁNÍ (ADVANCE DIRECTIVES). Právní a etické úvahy. Advance Directives. Legal and ethical aspects.

Adam Doležal

Abstrakt


Abstrakt: Příspěvek se zabývá institutem tzv. dříve vyslovených přání, přičemž zahrnuje jak některé právní, tak i některé etické problémy. Zejména se soustředí na otázky, které ještě v české odborné literatuře nebyly řešeny. V první části je shrnuta užívaná terminologie a historie institutu. Kromě toho jsou zmíněny tři modely dříve vyslovených přání, tzv. living will, substitute decision-making (rozhodování zvoleným zástupcem) a konečně tzv. values history (historie hodnot pacienta). Ve druhé části  je shrnuta úprava v České republice. Ve třetí se pak článek zabývá konkrétními právními a etickými problémy.

Abstract: This article deals with advance directive and some legal and ethical issues associated with them. Its main purpose is to show some problems which haven´t been solved in Czech professional literature. The first part of this article summarizes terminology and history of this medical institute. Three models of advance directives are mentioned as well – living will, substitute decision-making and values history. The second part summarizes Czech legislation and its development. The last part speaks about some crucial ethical and legal issues associated with advance directives.


Klíčová slova


dříve vyslovená přání, DNR, rozhodování na konci života, eutanazie, autonomie

Full Text:

PDF

Citace

  • Aktuálně neexistují žádné citace.