Standardy zdravotních služeb a jejich vzájemný vztah. Standards of health care and their mutual relationship

Ivo Smrž

Abstrakt


Abstract: The article focuses on the standards of health care and their mutual relationship. Firstly, the article deals with different types of standards, i.e. with the medical standard, civil law (liability) standard and with the standard for the purposes of public health insurance law. The second part of the paper is aimed at their mutual relationship, primarily with an emphasis on the relationship between the civil law standard and standard for the purposes of public health insurance law, where there could evidently exist tension between them.

 

Abstrakt: Článek je zaměřen na problematiku standardů při poskytování zdravotních služeb a jejich interakci. Nejprve se v článku pojednává o jednotlivých druzích standardů, tedy o standardu medicínském, civilněprávním (deliktním) a standardu zdravotních služeb pro účely práva veřejného zdravotního pojištění. Druhá část článku se věnuje jejich vzájemnému vztahu, a to s důrazem na vztah standardu civilněprávního a standardu práva veřejného zdravotního pojištění, kde může docházet k jejich vzájemné kolizi.


Klíčová slova


standardy zdravotních služeb, civilní právo, právo veřejného zdravotního pojištění, kolize

Full Text:

PDF

Reference


ARNADE, Johannes. Kostendruck und Standard. Berlin – Heidelberg: Springer, 2010. ISBN 978-3-642-11946-0.

DEUTSCH, Erwin – SPICKHOFF, Andreas. Medizinrecht Arztrecht, Arzneimittelrecht, Medizinprodukterecht und Transfusionsrecht. 7. Auflage. Berlin – Heidelberg: Springer, 2014. ISBN 978-36-423-8149-2.

FIELD, Marilyn J. – LOHR, Kathleen N. (eds). Guidelines for clinical practice: from development to use. Washington, D.C.: National Academy Press, 1992. ISBN 0-309-04589-4.

FRAHM, Wolfgang et al. Medizin und Standard – Verwerfungen and Perspektiven. Medizinrecht. 2018, Vol. 36, s. 447–457.

JANSEN, Christoph. Der Medizinische Standard. Köln: Springer, 2019. ISBN 978-9-662-59997-6.

KATZENMEIER, Christian. Arzthaftung. Tübingen: Mohr Siebeck, 2002. ISBN 978-3-16-147681-5.

KOLDINSKÁ, Kristina – TRÖSTER, Petr. Právo sociálního zabezpečení. Praha: C. H. Beck, 2018. ISBN 978-80-7400-692-0.

MASIC, Izet – MIOKOVIC, Milan – MUHAMEDAGIC, Belma. Evidence Based Medicine – New Approaches and Challenges. Acta Informatica Medica. 2008, Vol. 16, No. 4.

SACKETT, David L. – ROSENBERG, William M. – GRAY, J. A. Muir – HAYNES, R. Brian – RICHARDSON, W. Scott. Evidence based medicine: what it is and what it isnʼt. BMJ. 1996, 312, s. 71.

SAMANTA, Ash – MELLO, Michelle M. – FOSTER, Charles – TINGLE, John. The Role of Clinical Guidelines in Medical Negligence Litigation: A Shift from the Bolam Standard? Medical Law Review. 2006, Vol. 14, No. 3.

SCHMITZ-LUHN, Björn. Priorisierung in der Medizin. Erfahrungen und Perspektiven. Berlin – Heidelberg: Springer, 2015. ISBN 978-3-662-45077-2.

SMRŽ, Ivo. Význam „clinical guidelines” pro určení náležité odborné úrovně poskytování zdravotních služeb. Časopis zdravotnického práva a bioetiky. 2017, Vol. 7, No. 1.

SPRAU, Hartwig. In: PALANDT, Otto. Bürgerliches Gesetzbuch. 69. neubearbeitete Auflage. München: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-340-6594-885.

STEFFEN, Erich: Einige Gedanken zur Arzthaftung unter einer evidenz-basierten Medizin. In: AHRENS, Hans Jürgen (eds). Medizin und Haftung. Festschrift für Erwin Deutsch zum 80. Geburtstag. Berlin – Heidelberg: Springer, 2009. ISBN 978-3-642-00612-8.

ŠUSTEK, Petr – HLAVÁČEK, Karel – POVOLNÁ, Michaela. Právo na zdravotní péči a jeho ekonomické limitace 1. Dostupné z: .

ŠUSTEK, Petr – HOLČAPEK, Tomáš a kol. Zdravotnické právo. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-321-1.

VELTEN, Wolfram. Der medizinische Standard im Arzthaftungsprozeß: ein Beitrag zu Umfang und Grenzen der Darlegungslast von Arzthaftungsklägern bezüglich der Standards medizinischer Heilbehandlung. Baden-Baden: Nomos, 2001. ISBN 3-7890-7099-8.


Citace

  • Aktuálně neexistují žádné citace.