Strategie boje s epidemií: vítězové a poražení? The Strategies of Fight Against Epidemics: Victors and Vanquished?

Daniel D. Novotný

Abstrakt


Abstract: The ongoing covid-19 epidemic has affected the entire world. Somewhat surprisingly, it is not the case that the most successful countries are the richest one, with the best health care. Nor is there a clear link between success and geographical location. Above all, much of the rich Western world has failed so far to protect public health effectively, and so it is appropriate to consider the question why. In this article, I focus mainly on the choice of the basic epidemiological strategy, which I consider to be one of the key factors of success or failure of many countries. I further criticize the view that the protection of human lives would harm the economy or other important values of societies.

 

Abstrakt: Probíhající epidemie onemocnění covid-19 se dotkla celého světa. Poněkud překvapivě neplatí, že nejúspěšnější země jsou ty nejbohatší a s nejlepším zdravotnictvím. Stejně tak neplatí ani jasná souvislost mezi úspěchem a geografickou polohou. Především značná část bohatého západního světa v ochraně veřejného zdraví doposud selhávala a je proto vhodné položit si otázku, proč tomu tak je. V tomto článku se zaměřuji především na volbu základní epidemiologické strategie, kterou považuji za jeden z klíčových faktorů úspěchu či neúspěchu mnoha zemí. Kritickému rozboru dále podrobuji názor, že by ochrana lidských životů poškozovala ekonomiku či jiné důležité společenské hodnoty.


Klíčová slova


covid-19 – ethics of epidemics, public health, pandemic preparedness

Full Text:

PDF

Reference


BALDWIN, P. First Wave: Why the Coronavirus was tackled so differently across the globe. Cambridge University Press, 2021.

BALINT, J. – STROSBERG, M. – PHILPOTT, S. – BAKER, R. – STROSBERG, M. (eds). Ethics and Epidemics. Bingley: Emerald Group Publishing Limited, 2006.

BATTIN, M. P. – FRANCIS, L. P. – JACOBSON, J. A. – SMITH, Ch. B. The Patient as Victim and Vector: Ethics and Infectious Disease. Oxford: Oxford University Press, 2009.

BRAUNER, J. – MINDERMANN, S. – SHARMA, M. – JOHNSON, D. – SALVATIER, J. – GAVENČIAK, T. – STEPHENSON, A. – LEECH, G. – ALTMAN, G. – MIKULIK, V. – NORMAN, A. – MONRAD, J. – BESIROGLU, T. – GE, H. – HARTWICK, M. – TEH, Y. – CHINDELEVITCH, L. – GAL, Y. – KULVEIT, J. Inferring the effectiveness of government interventions against COVID-19. Science. 2021, Vol. 371, Iss. 6531.

CORREIA, S. – LUCK, S. – VERNER, E. Pandemics Depress the Economy, Public Health Interventions Do Not: Evidence from the 1918 Flu [online]. 2020. DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3561560.

ČERNÝ, D. – NOVOTNÝ, D. D. – JEDLIČKA, P. Memorandum Johna Snowa: jak na úspěšný boj s Covid-19 [online]. 10. 11. 2020. Dostupné z: .

ČSARIM, ČSIM. Opatření vedoucí ke snižování vnímavosti populace vůči onemocnění covid-19 (tzv. přirozená imunizace). In: Česká společnost intenzivní medicíny [online]. 13. 4. 2020 [cit. 2020-12-31]. Dostupné z: .

GANS, J. The Pandemic Information Gap: The Brutal Economics of COVID-19. Cambridge: MIT Press, MA, 2020.

GARRET, L. The Coming Plague: Newly Emerging Diseases in a World Out of Balance. New York: Farrar, Straus and Giroux, 1994.

HAVLÍK, J. – MACHALA, L. 200 let očkování proti pravým neštovicím: Virus varioly už jen v laboratořích. Vesmír. 1996, roč. 75, č. 11, s. 633. Dostupné z: .

HENING, R. M. Dancing Matrix: How Science Confronts Emerging Viruses. New York: Vintage Books, 1993.

HONIGSBAUM, M. The Pandemic Century. A History of Global Contagion from the Spanish Flu to Covid-19. Cambridge, MA: Penguin, 2020.

HORTON, R. The Covid-19 Catastrophe: What’s Gone Wrong and How to Stop it Happening Again. Cambridge: Polity, 2020.

CHRISTAKIS, N. Apollo’s Arrow: The Profound and Enduring Impact of Coronavirus on the Way We Live. New York: Little Brown Spark, 2020.

ILLINHWORTH, P. – PARMET, W. E. Ethical Health Care. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, 2006.

JEDLIČKA, P. Zdraví versus ekonomika? Tempus medicorum. 2021, únor, s. 30.

KŘEPELKA, F. Právo pandemie covidu-19: náčrt celkového obrazu. Časopis zdravotnického práva a bioetiky [online]. 2020, roč. 10, č. 2, s. 1–70.

LEDERBERG, J. Pandemic as a Natural Evolutionary Phenomenon. Social Research. 1988, Vol. 55, No. 3, s. 358.

MACKENZIE, D. Covid-19: The Pandemic that Never Should Have Happened, and How to Stop the Next One. New York: Hachette Books, 2020.

McMILLEN, Ch. W. Pandemics: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2016.

MORSE, S. M. (ed.). Emerging Viruses. Oxford: Oxford University Press, 1993.

MUNN, K. – SMITH, B. (eds). Applied Ontology: An Introduction. Frankfurt: Ontos Verlag, 2008.

MUTEMWA, D. – ZVÁNOVCOVÁ, V. – HELOVÁ, A. – NOVOTNÝ, D. D. Role náboženství, životní filosofie, globálního zdraví, tradiční medicíny a minulých zkušeností v reakci na pandemii covidu-19: Případová studie Zambie = [The Role of Religion, Philosophy of Life, Global Health, Traditional Medicine, and Past Experiences in the Covid-19 Pandemic Response: Zambia Case Study]. Caritas et Veritas. 2021, roč. 11, č. 1, s. 18–49.

NOVOTNÝ, D. D. Covid-19 katastrofa: Nad knihou Richarda Hortona. Filosofie dnes. 2020, roč. 12, č. 2, s. 88–127.

NOVOTNÝ, D. SNAP/SPAN in Basic Formal Ontology: An Aristotelian Suggestion. ProInflow: Časopis pro informační vědy. 2013, Vol. 5, No. 1. DOI: https://doi.org/10.5817/ProIn2013-1-5.

OLIU-BARTON, M. – PRADELSKI, Bary S. R. – AGHION, Philippe – ARTUS, Patrick – KICKBUSCH, Ilona – LAZARUS, Jeffrey V. – SRIDHAR, Devi – VANDERSLOTT, Samantha. SARS-CoV-2 elimination, not mitigation, creates best outcomes for health, the economy, and civil liberties. The Lancet. 2021, Vol. 397, Iss. 10291, s. 2234–2236. DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00978-8.

ORD, T. The Precipice: Existential Risk and the Future of Humanity. New York: Hachette Books, 2020.

PHILIPS, N. The coronavirus is here to stay – here’s what that means. Nature. 16. 2. 2021, 590, s. 382–384. DOI: https://doi.org/10.1038/d41586-021-00396-2.

PIFARRÉ i AROLAS, H. – ACOSTA, E. – LÓPEZ-CASASNOVAS, G. et al. Years of life lost to COVID-19 in 81 countries. Scientific Reports. 2021, 11, Art. No. 3504. DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-021-83040-3.

PRESTON, R. The Hot Zone: The Terrifying True Story of the Origins of the Ebola Virus. Sagebrush Education Resources, Tandem Library Books, 1994.

QUICK, J. The End of Epidemics: The Looming Threat to Humanity and How to Stop It. London: Scribe Publications, 2018.

QUAMMEN, D. Spillover: Animal infections and the next human pandemic. New York: W. W. Norton & Company, 2012.

RABADÁN, R. Understanding Coronavirus. Cambridge: Cambridge University Press, 2020.

RITCHIE, H. – MATHIEU, E. – RODÉS-GUIRAO, L. – APPEL, C. – GIATTINO, C. – ORTIZ-OSPINA, E. – HASELL, J. – MACDONALD, B. – BELTEKIAN, D. – ROSER, M. Coronavirus Pandemic (COVID-19). In: OurWorldInData.org [online]. 2020. Dostupné z: .

SARACCI, R. Epidemiology: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2010.

SCHWART, M. C. (ed.). The Ethics of Pandemics. Peterborough, ON: Broadview Press, 2020.

SNOWDEN, F. M. Epidemics and Societies: From the Black Death to the Present. New Haven: Yale University Press, 2019.

STEPHAN, N. L. Eradication: Ridding the World of Diseases Forever? London: Reaktion, 2011.

ŠEJVL, M. – AGHA, P. – SOBEK, T. – KOKEŠOVÁ, J. – ČERNÝ, D. Vítězové a poražení: Právní a etické problémy současné koronakrize [e-kniha]. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2020.

TELENTI, A. – ARVIN, A. – COREY, L. et al. After the pandemic: perspectives on the future trajectory of COVID-19. Nature. 2021, Vol. 596, s. 495–504. DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-021-03792-w.

WALTNER-TOEWS, D. On Pandemics: Deadly Diseases from Bubonic Plague to Coronavirus. New Edition. Vancouver: Greystone Books, 2020.

WAYNE, M. L. – BOLKER, B. B. Infection Disease: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford Uuniversity Press, 2015.


Citace

  • Aktuálně neexistují žádné citace.