Jak odškodňovat nemateriální újmy na zdraví? Principy a východiska.

Tomáš Doležal

Abstrakt


Abstrakt:  Tento článek se pokouší nastínit některé základní principy pro odškodňování újem na zdraví. Na základě historického a komparativního pohledu pak zkoumá  přístupy k odškodňování těchto újem a poukazuje na podstatné aspekty jejich odškodňování . Následně se článek  pokouší optikou těchto základních principů hodnotit současnou právní úpravu. 


Abstract: The paper considers the main principles of the compensation of damages for non-pecuniary loss especially in the cases of personal injury from historical and comparative perspective. In the light of these principles the paper focus on the current czech legal situation in personal injury comensation cases and evaluates advantages and disadvantages of the new regulation set by Civil Code.  

Klíčová slova


imateriální újma, újma na zdraví, kompenzace, vyčíslitelnost

Full Text:

PDF

Reference


BRÜGGEMEIR, G., Haftungsrecht, Struktur, Prinzipien, Schutzbereich. Ein Beitrag zur Europäisierung des Privatrechts, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2006

BYDLINSKI, F., System und Prinzipien des Privatrechts. Wien, 1996

KARNER, E., Der Ersatz ideeller Schäden bei Körperverletzung, Wien, Springer Verlag, 1999

KOZIOL, H., Basic Questions of Tort Law from a Germanic Perspective Wien, Jan Sramek Verlag, 2012

ROGERS, H. W.V.,, Damages for Non-pecuniary Loss in a Comparative Perspective, Springer Verlag, 2001

SCHRAGE, E.J.H. (Ed.), Negligence, The Comparative Legal History of the Law of Torts, Berlin, Duncker und Humblot, 2001

Historisch-kritischer Kommentar zum BGB, Band II, Schuldrecht:Allgemeiner Teil §§ 241-432, Tübingen, Mohr Siebeck, 2007


Citace

  • Aktuálně neexistují žádné citace.