Časopis zdravotnického práva a bioetiky (ISSN 1804-8137 ) je recenzovaný vědecký časopis zaměřený především na zdravotnické právo a bioetiku. Časopis poskytuje otevřený přístup k veškerému obsahu – všechny publikované články jsou zdarma k dispozici ve formátu PDF.  Časopis je zařazen do databáze SCOPUS a databáze RIV Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR

 

Vol 15 No 1 (2024): Časopis zdravotnického práva a bioetiky

Zobrazit všechna čísla