Informovaný souhlas na gerontopsychiatrických odděleních

Obsah hlavního článku

Alice Holečková

Abstrakt

Abstrakt: 

Informovaný souhlas na gerontopsychiatrických odděleních je ke škodě pacientů opomíjené téma. Obsahem článku je komentovaný výčet vybraných důležitých problémů, které se váží především k informovanému souhlasu. Je upozorněno na to, že potíže souvisí s přetrvávající stigmatizací psychiatrie a s faktem, že psychiatričtí pacienti z řad seniorů očekávají paternalistický přístup ze strany lékařů. Redukci souvisejících komplikací lze také očekávat od funkčního systému opatrovnictví.

 

Abstract:

The informed consent at geriatric psychiatric wards is – to the detriment of patients – a neglected topic. This article contains a commented enumeration of selected important issues that bind primarily to the informed consent. It points out that the problems are related to the continuing stigmatization of psychiatry and at the same time, to the fact that psychiatric patients among the seniors expect a paternalistic attitude of the physicians. Reduction of associated complications can be also expected from the functional system of guardianship.


Podrobnosti článku

Jak citovat
Holečková, A. (2014). Informovaný souhlas na gerontopsychiatrických odděleních. Časopis zdravotnického práva a Bioetiky, 4(2). Získáno z https://medlawjournal.ilaw.cas.cz/index.php/medlawjournal/article/view/72
Sekce
Články