Odškodňování imateriálních újem sekundárních obětí.Compensation for non-economic damage of secondary victims

Tomáš Doležal

Abstrakt


Abstrakt: Problematika odškodňování imateriálních újem sekundárních obětí představuje komplikovaný a kontroverzní právní institut. V tomto článku jsou pak shrnuty základní problémy související s odškodňováním imateriálních újem sekundárních obětí a provedeno srovnání přístupů k tomuto institutu v několika zemích. Následně je analyzována právní úprava odškodňování sekundárních obětí v ČR.   

Abstract: Compensation for non-economic damage of the secondary victims presents in many countries very controversarial topic. This paper analyses the basic problems connected with this institute and provides comparative overview of compensation in different countries. Subsequently describes this article legal position in the Czech Republic.


Klíčová slova


sekundární oběti, imateriální újma, citová újma, náhrada újmy

Full Text:

PDF

Citace

  • Aktuálně neexistují žádné citace.