Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) a jeho dopady na spracovanie osobných údajov v zdravotníctve. GDPR and data protection in healthcare services

Zuzana Zoláková

Abstrakt


Abstract: Data protection is an integral part of privacy protection in healthcare services as processing of personal data of patients is essential for providing health care services. Currently, protection of personal data is regulated by Member State Law, transposing Directive 95/46/EC in individual Member States. From May 2018, Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council (GDPR) will apply. To what extent will the regulation affect the provision of health services? Will there be any major changes? What should health care services provider put his focus on when implementing GDPR?

 

Abstrakt: Ochrana osobných údajov je komplementárnou súčasťou ochrany súkromia pri poskytovaní zdravotných služieb. Táto činnosť je totiž nevyhnutne spojená so zaznamenávaním (spracúvaním) osobných údajov, a to predovšetkým osobných údajov osôb, ktorým poskytujú zdravotné služby. Doteraz ochranu osobných údajov upravovali v jednotlivých členských štátoch vnútroštátne (národné) úpravy, ktorými sa transponovala smernica 95/46/ES. Od mája 2018 sa začne uplatňovať Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR). V akom rozsahu sa nariadenie dotkne poskytovania zdravotných služieb? Dôjde k nejakým zásadným zmenám? Čomu by mal poskytovateľ venovať pozornosť?


Klíčová slova


právo, ochrana osobních údajů

Full Text:

PDF

Citace

  • Aktuálně neexistují žádné citace.