Právní povaha informovaného souhlasu a následky neúplného poučení z hlediska civilního práva. The legal nature of informed consent and the consequences of improper disclosure in terms of civil law.

Tomáš Doležal

Abstrakt


Abstract: This article is focused on the examination of the legal nature of the informed consent and its consequences.  The first part of this article discusses whether informed consent is juridicial act and the conditions of the validity such as competence, information and voluntariness. A special attention is given to the analysis of the scope of the medical disclosure and to the legal consequences of the failure to warn.  Further this article analyses the scope of the civil liability in the cases of the improper medical disclosure.

 

Abstrakt: Tento článek se zabývá právní povahou informovaného souhlasu a následky neúplného poučení z hlediska civilního práva. První část článku se věnuje  problematice právního jednání a jeho náležitostí a zasazuje je do problematiky informovaného souhlasu s poskytováním zdravotních služeb. Následně se  článek  zabývá problematikou vad právního jednání  a jejich důsledků pro jeho platnost a vznik povinnosti k náhradě újmy.  Existence povinnosti k náhradě újmy je pak podrobně analyzována s ohledem na odlišnost situací, kdy informovaný souhlas nebyl vůbec udělen nebo byl udělen po vadně provedeném poučení.  Cílem tohoto článku je poskytnout ucelenější teoretickou analýzu povahy informovaného souhlasu a jeho zakotvení v systematice civilního práva.


Klíčová slova


informovaný souhlas, zdravotní služby, poučení o zákroku, materializace rizika, odpovědnost za újmu

Full Text:

PDF

Citace

  • Aktuálně neexistují žádné citace.