Informovaný souhlas u osob se sníženou schopností rozhodování. Informed consent by persons with reduced decision-making capacity.

Adam Doležal

Abstrakt


Abstract: This article deals with the issue of competence of so-called vulnerable persons and the possibility of making valid informed consent. The theory of competence is here perceived as a task oriented competence. Subsequently, the capacity of the patient to give informed consent is analyzed. Here, the difference between the so-called general competence and specific competence is analyzed, as well as the difference between degree conception of competence and threshold conception of competence. The relation between competence and consequences of performed medical procedure is also specified. Finally, the article describes how these theoretical approaches are reflected in medical as well as legal practice.

Abstrakt: Tento článek se zabývá problematikou kompetence tzv. vulnerabilních osob a možnosti učinit validní informovaný souhlas. V článku je řešena nejprve teorie kompetence, která je vnímaná jako kompetence k plnění určitého úkolu (task oriented competence). Následně je rozebírána přímo kompetence pacienta k udělení informovanému souhlasu. Rozebrán je rozdíl mezi tzv. obecnou kompetencí a specifickou kompetencí, dále rozdíl mezi stupňovitou kompetencí a kompetencí hraniční. Specifikován je i poměr mezi kompetencí a následky provedeného zdravotního výkonu. Konečně je pak popsáno, jak se tyto teoretické přístupy odrážejí do medicínské, ale i právní praxe.


Klíčová slova


Informovaný souhlas, kompetence, způsobilost k právnímu jednání, svéprávnost, bioetika

Full Text:

PDF

Reference


ABERNETHY, Virginia. Compasion, Control, and Decisions About Competency. American Journal of Psychiatry. 1984, vol. 141, no. 1, s. 53-58.

APPELBAUM Paul - ROTH Loren H. Clinical Issues in the Assessment of Competency. American Journal of Psychiatry. 1981, vol. 138, no. 11, s. 1462-1467.

BAUMGARTEN, Elias. The concept of ´competence´ in medical ethics. Journal of medical ethics. 1980, vol. 6, no. 4, s. 180-184.

BEAUCHAMP, Tom L. – FADEN, Ruth R. A history and theory of informed consent. New York: Oxford University Press, c1986, xv, 392 s. ISBN 01-950-3686-7.

BEAUCHAMP, Tom L. – MCCULLOUGH, Laurence B. Medical ethics: the moral responsibilities of physicians. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, c1984, xvi, 172 p. ISBN 01-357-2652-2.

CULVER, Charles – GERT, Bernard. Philosophy in Medicine. New York: Oxford University Press, 1982.

DOLEŽAL, Tomáš. Způsobilost nezletilých udělit souhlas s poskytováním zdravotních služeb. Časopis zdravotnického práva a bioetiky. 2018, vol. 8, no. 1, s. 48-61.

DRANE, James F. Competency to give an informed consent: A model for making clinical assessments. JAMA. 1984, vol. 252, no. 5, s. 925-927.

DRANE, James F. The Many Faces of Competency. The Hastings Center Report. 1985, Vol. 15, No. 2, s. 17-21.

ETH, Spencer. Competency and Consent to Treatment. JAMA. 1985, vol. 253, no. 6, s. 778-779.

FERRARA, Alessandro. Reflective authenticity: rethinking the project of modernity. New York: Routledge, 1998. ISBN 04-151-3061-1.

JACKSON, Emily. Medical law: text, cases, and materials. Fourth edition. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2016. ISBN 978-0-19-874350-7.

LAING, Judith M. – MCHALE, Jean V. – KENNEDY, Ian - GRUBB, Andrew, eds. Principles of medical law. 4th edition. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2017. ISBN 978-0-19-873251-8.

LESSER, Harry, Consent, competency and ECT: a philosopher's comment. Journal of medical ethics. 1983, vol. 9, no. 1, s. 144-145.

LIDZ, Charles W., et al. Barriers to Informed Consent. Annals of Internal Medicine. 1983, vol. 99, no. 4, s. 539-543.

NAKONEČNÝ, Milan. Lexikon psychologie. Praha: Vodnář, 1995. ISBN 80-85255-74-X.

PRAŽÁK, Josef – NOVOTNÝ, František – SEDLÁČEK, Josef. Latinsko-český slovník. A-K. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1955.

President´s Commission for the Study of Ethical Problems in Medicine and Biomedical Research. Making Health Care Decisions. A Report on the Ethical and Legal Implications of Informed Consent in the Patient-Practitioner Relationship. Vol. 1, 1982.

WEAR, Stephen. Informed consent: patient autonomy and physician beneficence within clinical medicine. Boston: Kluwer Academic Publishers, 1993. ISBN 07-923-2029-8

SHERLOCK, Richard, Competency to Consent to Medical Care: Toward a General View. General Hospital Psychiatry. 1984, vol. 6, is. 1, s. 71-76.

TAYLOR, P. J. Consent, competency and ECT: a psychiatrist's view, Journal of medical ethics. 1983, vol. 9, no. 1, s. 146-151.

WEINSTOCK, Robert - COPELAN, Russell – BAGHERI, Abbas. Competence to Give Informed Consent for Medical Procedures. The Bulletin of the American Academy of Psychiatry and the Law. 1984, vol. 12, no. 2, s. 117-125.

WHITE, Becky Cox. Competence to consent. Washington, D.C.: Georgetown University Press, c1994. ISBN 978-087-8405-596.


Citace

  • Aktuálně neexistují žádné citace.