Trans jako výzva symbolickému uspořádání společnosti

Petr Agha

Abstrakt


Abstrakt:

Tento článek definuje trans jako širokou paletu osobnostních (genderových) projevů, které stojí v kontrastu s tendencí společnosti přijímat (přejímat) hluboce zakořeněné představy o tom, co je "normální" a "přirozené", a tendencí chovat podezření vůči takovým projevům osobnosti, které se zdají být s těmito normami v rozporu - změna pohlaví se pak zdá být "nepřirozená". Tento článek si klade otázky ohledně vztahu (trans) genderu k demokratické představivosti společnosti.

Abstract:

This article defines the phenomenon of trans as an expression of the wide range of personal (gender) expressions and contrasts this idea with the tendency of societies to adopt deeply rooted ideas about what is "normal" and "natural", as well as the tendency to act with suspicion against such manifestations of personality that seem to be in conflict with these standards - sex change then appears to be "un-natural." This article raises questions about the relationship between (trans)gender and democratic imagination.

Klíčová slova


Transgender, transsexualita, identita, pohlavní identita, pohlaví, sociální role

Full Text:

PDF

Citace

  • Aktuálně neexistují žádné citace.