Etické a právní aspekty výzkumu kmenových buněk - recenze publikace

Ondřej Lehký

Abstrakt


Abstrakt: Publikace Etické a právní aspekty výzkumu kmenových buněk představuje sborník příspěvků, jež zazněly na stejnojmenné konferenci, konané 18. 5. 2013 v Praze. Sborník sestává z šesti textů od různých autorů. Jednotlivé autory spojuje snaha o reflexi ústředního tématu sborníku, jímž jsou etické otázky, které vyvolává výzkum lidských embryonálních kmenových buněk. Každý z nich se však zaměřuje na jiný aspekt daného problému. Josef Fulka, Jr. se zaměřuje na oblast klonování. Marek Vácha prezentuje základní fakta o kmenových buňkách a možnostech jejich využití. Adam Doležal reflektuje etické a právní problémy, které vyvolává existence tzv. „nadbytečných embryí“. Josef Kuře uvažuje o vnímání výzkumu kmenových buněk ze strany společnosti. David Černý provádí filosofickou obhajobu individuality lidského embrya. Tomáš Doležal se zabývá problematikou právní regulace využívání embryonálních kmenových buněk.

Abstract: The publication Ethical and Legal aspects of Stem Cell Research presents collection of essays, which took their part on the conference of the same name on 18th of May 2013 in Prague. Colletion includes six articles from different authors. All of them are trying to reflect central theme of the collection, each of them from different positions and aspects of the problem. Jozef Fulka Jr. deals with cloning, Marek Vácha with basic biological facts about stem cells. Adam Doležal reflects ethical and legal issues on so called “surplus embryos”. Josef Kuře considers the utility of research from the social aspect. David Černý advocates the philosophical individuality of human embryo and Tomáš Doležal deals with the legal regulations of research.


Full Text:

PDF

Citace

  • Aktuálně neexistují žádné citace.