Vyhledávání


 
Číslo Název
 
Vol 6, No 3 (2016): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Informovaný souhlas – historická analýza vztahu lékaře a pacienta - Informed Consent – historical analysis of physician-patient relationship Abstrakt  PDF
Adam Doležal
 
Vol 11, No 2 (2021): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Právní aspekty očkování proti covidu-19. Legal aspects of vaccination against covid-19 Abstrakt  PDF
Tomáš Svoboda
 
Vol 1, No 1 (2011): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Problematické aspekty vztahu lékaře a pacienta zejména s ohledem na institut tzv. informovaného souhlasu Abstrakt  PDF
Tomas Dolezal
 
Vol 9, No 2 (2019): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Informovaný souhlas u osob se sníženou schopností rozhodování. Informed consent by persons with reduced decision-making capacity. Abstrakt  PDF
Adam Doležal
 
Vol 9, No 1 (2019): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Právní povaha informovaného souhlasu a následky neúplného poučení z hlediska civilního práva. The legal nature of informed consent and the consequences of improper disclosure in terms of civil law. Abstrakt  PDF
Tomáš Doležal
 
Vol 9, No 1 (2019): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Pojetí autonomie v moderní bioetice a jeho dopady na teorii informovaného souhlasu. The concept of autonomy in modern bioethics and its impacts on the theory of informed consent Abstrakt  PDF
Adam Doležal
 
Vol 8, No 1 (2018): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Způsobilost nezletilých udělit souhlas s poskytováním zdravotních služeb. Informed consent to the medical treatment of minors Abstrakt  PDF
Tomáš Doležal
 
Vol 8, No 1 (2018): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Informovaný souhlas – problematika rozsahu poučení pacienta o rizicích spojených s navrhovanou léčbou. Informed consent – extent of disclosure of risk information Abstrakt  PDF
Ivo Smrž
 
Vol 8, No 1 (2018): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Informovaný souhlas – morální kouzlo a přenos informací. Informed consent – moral magic and information transfer Abstrakt  PDF
Adam Doležal
 
Vol 4, No 2 (2014): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Informovaný souhlas na gerontopsychiatrických odděleních Abstrakt  PDF
Alice Holečková
 
Vol 1, No 2 (2011): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Je účast na vědeckém výzkumu naší morální povinností? Abstrakt  PDF
Adam Dolezal
 
Vol 1, No 1 (2011): Časopis zdravotnického práva a bioetiky Informovaný souhlas jako vyjádření autonomie vůle nebo reflexe paternalistického vztahu? Abstrakt  PDF
Adam Doležal
 
1 - 12 z 12 položek

Tipy pro vyhledávání:

  • Nezáleží na velikosti písmen vyhledávaného výrazu
  • Běžná slova jsou ignorována
  • Ve výchozím nastavení jsou vraceny pouze články obsahující všechny termíny dotazu (tzn. AND je aplikováno)
  • Kombinujte více slov pomocí OR pro nalezení článků obsahujících některý z termínů; např. vzdělávání OR výzkum
  • Pro vytvoření komplexnějších dotazů použijte závorky; např. archiv ((časopis OR konference) NOT disertace)
  • Vyhledejte přesnou frázi vložením hledaného výrazu do uvozovek; např. "open access publikování"
  • Vylučte slovo tím, že před něj vložíte - nebo NOT; např. online -politika nebo online NOT politika
  • Použijte * v termínu jako divokou kartu pro nalezení jakékoliv sekvence znaků; např. soci* etika by vrátilo dokumenty obsahující "sociologický" nebo "sociální"