Význam „clinical guidelines” pro určení náležité odborné úrovně poskytování zdravotních služeb. Relevance of clinical guidelines for determining required standard of care in medical negligence disputes

Obsah hlavního článku

Ivo Smrž

Abstrakt

Abstrakt: Cílem tohoto příspěvku je objasnění významu clinical guidelines v oblasti právní odpovědnosti pro určení náležité odborné úrovně poskytování zdravotních služeb. Úvodem příspěvku je pojednáno o významných subjektech, jež clinical guidelines vydávají, stejně tak jako o jejich druzích, a to nejen v České republice, ale i v Německu a Velké Británii. Následuje pasáž osvětlující úskalí určování náležité odborné úrovně poskytování zdravotních služeb podle clinical guidelines. Závěrem je naopak pojednáno o jejich přínosech.

Abstract: The aim of this paper is to explain the relevance of clinical guidelines in the law of medical malpractice in relation to the determination of the required standard of care. At the beginning of the paper the persons that publish such guidelines in the Czech Republic, Germany and Great Britain are discussed as well as the types of the clinical guidelines. Then, the difficulties that are associated with using clinical guidelines for determination of the required standard of care follow. In the end of the paper the benefits of the guidelines in the medical malpractice are mentioned.

Podrobnosti článku

Jak citovat
Smrž, I. (2017). Význam „clinical guidelines” pro určení náležité odborné úrovně poskytování zdravotních služeb. Relevance of clinical guidelines for determining required standard of care in medical negligence disputes. Časopis zdravotnického práva a Bioetiky, 7(1), 13–27. Získáno z https://medlawjournal.ilaw.cas.cz/index.php/medlawjournal/article/view/133
Sekce
Články

Reference

AHRENS, Hans Jürgen (eds). Medizin und Haftung, Festschrift für Erwin Deutsch zum 80. Geburtstag. Berlin – Heidelberg: Springer, 2009. ISBN 978-3-642-00612-8.

BOBINSKI, Mary Anne – HALL, Mark A. – ORENTLICHER, David. Medical liability and treatment relationships. 2nd edition. New York: Aspen Publishers, 2008. ISBN 978-073-557-105-1.

BYRNE, Gerald. Clinical Practice Guidelines: New Remedies and Old. Quarterly Review of Tort Law. 2010/2011, Vol. 4, No. 2, s. 1–11.

DEUTSCH, Erwin – SPICKHOFF Andreas. Medizinrecht Arztrecht, Arzneimittelrecht, Medizinprodukterecht und Transfusionsrecht. 7. Auflage. Berlin – Heidelberg: Springer, 2014. ISBN 978-36-423-8149-2.

DOLEŽAL, Tomáš. Vztah lékaře a pacienta z pohledu soukromého práva. Praha: Leges, 2012. ISBN 978-80-87576-24-3.

FIELD, Marilyn J. – LOHR, Kathleen N. (eds). Guidelines for clinical practice: from development to use. Washington, D.C.: National Academy Press, 1992. ISBN 0309045894.

GERMAN ASSOCIATION OF THE SCIENTIFIC MEDICAL SOCIETIES (AWMF), Standing Guidelines Commission. AWMF Guidance Manual and Rules for Guideline Development. 1st edition. 2012. Dostupné z: <http://www.awmf.org/fileadmin/user_upload/Leitlinien/AWMF-Regelwerk/AWMF-Guidance_2013.pdf>.

HAVIGHURST, Clark C. Practice Guidelines as Legal Standards Governing Physician Liability. Law and Contemporary Problems. 1991, Vol. 54, No. 2, s. 87–118.

LAING, Judith – McHALE, Jean (eds). Principles of medical law. 3rd edition. New York: Oxford University Press, 2010. ISBN 978-01-9954-440-0.

MUTSCHLER, Wolf-Eberhard (ed.). Praxis der Orthopädie und Unfallchirurgie. 3., vollst. überarb. Auflage. Stuttgart: Thieme, 2014. ISBN 978-31-3159-763-2.

PALANDT, Otto. Bürgerliches Gesetzbuch. 69. neubearbeitete Auflage. München: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-340-6594-885.

SAMANTA, Ash – MELLO, Michelle M. – FOSTER, Charles – TINGLE, John. The Role of Clinical guidelines in Medical Negligence Litigation: A Shift from the Bolam Standard? Medical Law Review. 2006, Vol. 14, No. 3, s. 321–366.

SAMANTA, Ash – SAMANTA, Jo. Medical law. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011. ISBN 978-02-3023-532-8.

VELTEN, Wolfram. Der medizinische Standard im Arzthaftungsprozeß: ein Beitrag zu Umfang und Grenzen der Darlegungslast von Arzthaftungsklägern bezüglich der Standards medizinischer Heilbehandlung. Baden-Baden: Nomos, 2001. ISBN 3-7890-7099-8.