Úvod do kazuistické metody (casuistry) a její užití v klinické etice

Obsah hlavního článku

JUDr. Adam Doležal, LL.M., Ph.D.

Abstrakt

Kazuistika či kazuistická metoda (casuistry) je jednou z nejrozšířenějších metod morálního rozvažování v současné bioetice. Bývá často považována za protiklad k dominantní teorii principialismu. Zatímco teoreticky byl etický principialismus v české bioetické a medicínsko-etické literatuře poměrně často rozpracován, teoretické vymezení metody kazuistické se spíše neobjevuje. Tento článek proto krátce představuje teoretické základy tzv. kazuistická metoda. Jsou představeny historické souvislosti kazuistické metody, její výhody a nevýhody. Zejména byla porovnávána s tzv. deduktivistickými přístupy a principialismem, které se objevují v současné bioetice jako základní konkurenční přístupy.

Podrobnosti článku

Jak citovat
Doležal, A. (2023). Úvod do kazuistické metody (casuistry) a její užití v klinické etice. Časopis zdravotnického práva a Bioetiky, 12(2). Získáno z https://medlawjournal.ilaw.cas.cz/index.php/medlawjournal/article/view/240
Sekce
Články