Neurotechnologie a jejich užití ve zdravotnickém právu

Obsah hlavního článku

doc. JUDr. Tomáš Doležal, PhD., LL.M.
JUDr. Adam Doležal, LL.M., Ph.D.

Abstrakt

Neurověda se v posledních letech stále více prosazuje i do práva a to do takové míry, že se v zahraničí objevil název pro nový obor označovaný jako neuroprávo (neurolaw). Tato oblast práva využívá interdisciplinární přístup k různým odvětvím práva, přičemž se zaměřuje na lidské jednání ve světle nových poznatků v oblasti neurověd. V českém prostředí je ovšem neuroprávo opomíjeno a to přesto, že diskuze, které  v této oblasti probíhají, se zdají pro některé oblasti práva přímo kruciální. Neurovědy totiž vystavily pochybnosti o samotných filosofických základech trestního i civilního práva, a to zejména v oblasti otázky existence lidské svobody.  Tento článek  se  zaměřuje na vybrané zajímavé problémy, které neuroprávo přináší v oblasti medicínského práva.

Podrobnosti článku

Jak citovat
Doležal, T., & Doležal, A. (2023). Neurotechnologie a jejich užití ve zdravotnickém právu. Časopis zdravotnického práva a Bioetiky, 14(2). Získáno z https://medlawjournal.ilaw.cas.cz/index.php/medlawjournal/article/view/252
Sekce
Články